Language
 
RECRUITMENT
Warehouse Staff

 POSITION: 02 Warehouse staff

Job description:

- Arrange the goods for customer/ chuẩn bị hàng hóa giao cho khách hàng

- Unloading goods of shipment ( carton box 25kg/box)/ nhận và bốc vỡ hàng hóa từ container (khoảng 25kg/thùng)

- Physical checking of goods end of month/ Kiểm tra hàng hóa mỗi cuối tháng.

- Work at warehouse/ làm việc tại kho ở quận 7, gần cầu Phú Mỹ

Requirement:

- Male/ Nam

- Have a good health/ Sức khỏe tốt.

- No need experience/ không cần kinh nghiệm

Copyright © 2012 Bando Vietnam. All Rights Reserved.